Wydarzenia 2010


                          

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

 Stowarzyszenie FORUM CHOCIWELSKIE otrzymało dofinansowanie   na podstawie przepisów działu II  rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) z Gminy Chociwel w wysokości 600,00 zł na zakup materiałów na realizację warsztatów rękodzielniczych dla dzieci i młodzieży z Gminy Chociwel,  dotacja ta stanowi wkład własny projektu „Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez organizację warsztatów dla mieszkańców LGD”. 

W ramach  I etap projektu  Stowarzyszenie zorganizowało kurs koronki klockowej dla 14 osób i na ten etap wystąpiło o dofinansowanie z UE z Działania „Małe projekty” w ramach Osi 4 Leader.

II etap to warsztaty rękodzielnicze związane z ozdobami bożonarodzeniowymi, w których uczestniczyło 40 dzieci i młodzieży z Gminy Chociwel. Dzięki uprzejmości Dyrekcji  zajęcia odbyły się w godzinach popołudniowych w Zespole Placówek Oświatowych w Chociwlu. Cztery spotkania 2 godzinne prowadziły osoby posiadające wykształcenie pedagogiczne oraz duże  doświadczenie i wiedzę na temat kultywowania tradycji Świąt Bożego Narodzenia poprzez własnoręczne przygotowanie kartek świątecznych, stroików i ozdób choinkowych w postaci bibułkowych zawieszek,  szyszkowych mikołajów i aniołków. Wolontariuszkami  prowadzącymi warsztaty były  Panie: Barbara Modrzejewska, Małgorzata Klicińska, Krystyna Kurczaba. Wykonane prace zostaną zaprezentowane rodzicom, nauczycielom i wszystkim mieszkańcom podczas zorganizowanej w szkole wystawy.

Jako pomysłodawcy projektu cieszymy się, że warsztaty zarówno z koronki klockowej jak i te z własnoręcznego przygotowania ozdób świątecznych cieszyły się tak dużym zainteresowaniem. Taka forma zajęć pozalekcyjnych dla niezmiernie wymagającego beneficjenta jaką  są dzieci i młodzież spotkała się z aktywnym udziałem, chęcią dalszego uczestnictwa w podobnych projektach.

Koordynator projektu
Małgorzata Krysiak


  
KORONKA KLOCKOWA

 

Stowarzyszenie FORUM CHOCIWELSKIE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 4 LEADER, Działanie „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” realizuje projekt pn. Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez organizację warsztatów dla mieszkańców LGD”.

W dniach 24-18.08.2010 r zrealizowano I etap projektu –warsztaty z koronki klockowej w której uczestniczyło 14 osób z Gminy CHOCIWEL i KOBYLANKA. Dzięki uprzejmości Dyrekcji Placówek Oświatowych w Chociwlu warsztaty odbywały się w świetlicy szkolnej. Instruktorem była wielokrotna laureatka konkursów oraz organizatorka Międzynarodowego Festiwalu Koronki Klockowej Pani Ewa Szpila z Bobowej województwo małopolskie.

Koronka klockowa pochodzi od używanych do jej wyrobu drewnianych klocków wydłużonych szpulek, zakończonych trzonkiem zwanym ”klockiem”. Poszczególne pary klocków  z nawiniętymi nićmi zaczepia  się kolejno o szpilki wpięte w wałek z umieszczonym na nim wzorem , następnie przeplata się raz gęściej raz rzadziej w zależności od koronki. W Polsce przyjął się rodzaj koronki paskowej zwanej słowiańską, która powstała w XVIII wieku. Gminą, która do dziś kultywuje tradycje koronczarskie jest Bobowa. W tej niewielkiej gminie rokrocznie w pierwszy tydzień października odbywa się konkurs oraz Festiwal Koronki Klockowej gdzie można zobaczyć i kupić misterne wyroby koronczarek z Rosji, Portugalii, Hiszpanii, Czech, Niemiec, Austrii. Technika wyrobu koronki klockowej wymaga dużej cierpliwości i wielu, wielu godzin ćwiczeń o czym przekonały się uczestniczki warsztatów. Każda z uczestniczek w ramach projektu otrzymała wałek i klocki będzie więc można zapełnić długie zimowe wieczory  pracą nad koronką klockową.

II etap projektu będzie związany z ręcznymi wyrobami, ozdobami  świątecznymi, beneficjentem będą dzieci i młodzież z Chociwla, a instruktorkami wolontariuszki ze Stowarzyszenia Forum Chociwelskie.

 


09.10.2010 r.


Stowarzyszenie Forum Chociwelskie kontynuuje realizację projektu pt. „Poznajemy swoje okolice – budujemy ścieżki przyrodnicze”. Realizacja tego projektu została dofinansowana ze środków Programu „Działaj Lokalnie VII” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenie ,,Serce Dzieciom” - LOG w Stargardzie, jak również Rady Sołeckie Karkowa i Kani, P.H.U. Adampol „Pałac nad Jeziorem” w Chociwlu, Przewozy Osobowe Autobusem „TADEX”, Koło Łowieckie „Jeleń”, Nadleśnictwo Dobrzany, pracę wolontariuszy.

Od 1 września 2010 r. Stowarzyszenie Forum Chociwelskie wspólnie z Kołem Ligi Ochrony Przyrody Zespołu Szkół w Kamiennym Moście realizuje projekt pt. „Poznajemy swoje okolice – budujemy ścieżki przyrodnicze”. Realizacja tego projektu została dofinansowana ze środków Programu „Działaj Lokalnie VII” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenie ,,Serce Dzieciom” - LOG w Stargardzie, jak również Rady Sołeckie Karkowa i Kani, P.H.U. Adampol „Pałac nad Jeziorem” w Chociwlu, Przewozy Osobowe Autobusem „TADEX”, Koło Łowieckie „Jeleń”, pracę wolontariuszy.

W sobotę 11 września 2010 r. w ramach tego projektu odbył się wyjazd studyjny do Muzeum Przyrodniczego w Międzyzdrojach i Wolińskiego Parku Narodowego.

W tej swoistej podróży poznawczo – integracyjnej uczestniczyło 22 dzieci z Karkowa i Kani wraz z opiekunami (ich babcie, dziadkowie lub rodzice) oraz 6 wolontariuszy z Koła LOP Zespołu Szkół w Kamiennym Moście.

To właśnie instruktorzy z Koła Ligi Ochrony Przyrody w dalszej części projektu poprowadzą z uczestnikami projektu zajęcia warsztatowe obejmujące wytyczenie i oznakowanie ścieżki edukacyjno – przyrodniczej z Chociwla do Karkowa.

Komfortowy autobus prowadził pan Tadeusz Bożek, który skutecznie zachęcił wszystkich uczestników do wspólnego śpiewania i zabawy. Dobre samopoczucie i wesoły nastrój towarzyszył wszystkim przez cały czas podróży oraz zwiedzania.

Uczestnicy wyjazdu studyjnego zwiedzili jezioro Turkusowe, gdzie poznali jego historię oraz zasady oznakowania szlaków turystycznych jak również sposoby eksponowania ciekawych okazów przyrody. Następnie odwiedzili Muzeum Przyrodnicze w Międzyzdrojach a także punkt widowiskowy GOSAŃ na najwyższym w Polsce klifie morskim ( 95m n.p.m.). Przewodnikiem merytorycznym był pan Robert Kawa (prezes kola LOP), którego wspomagała pani Marta Jaroszek-Małecka nauczycielka biologii ze szkoły w Kamiennym Moście wraz z 5 młodymi wolontariuszami z LOP.

Dzień był ciepły i słoneczny idealny do zwiedzania jak również integracyjnego spędzenia czasu wolnego na Międzyzdrojskim molo i bałtyckiej plaży.

Kontynuując lekcję poznawania szlaków turystycznych, w drodze powrotnej uczestnicy projektu odwiedzili zabytkowy Wolin i zrekonstruowaną osadę Wikingów.

Nad całością wycieczki czuwał koordynator projektu Ireneusz Płóciennik wraz z asystentką panią Joanną Budasz.

(I.P.)

29.08.2010 r.

OGŁOSZENIE

 
Stowarzyszenie Forum Chociwelskie wspólnie z Kołem Ligi Ochrony Przyrody oraz Radami Sołeckimi Karkowa i Kani zaprasza mieszkańców obu sołectw do uczestnictwa w projekcie pt. „Poznajemy swoje okolice – budujemy ścieżki przyrodnicze”.
Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz ich opiekunów a także wszystkich mieszkańców chcących bliżej poznać ciekawe okazy lokalnej fauny i flory oraz zasady świadomego korzystania z otaczającej nas przyrody.

Projekt obejmuje:
· wyjazd integracyjno - studyjny dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów do Wolińskiego Parku Narodowego;
· wytyczenie i oznakowanie ścieżki edukacyjno - przyrodniczej z Chociwla do Karkowa;
· wspólny udział w zajęciach dydaktycznych w terenie - przejście ścieżki – zakończone spotkaniem integracyjnym przy grillu na „Hubertówce” w Karkowie;
· w „Pałacu nad Jeziorem” konferencję ekologiczno – przyrodniczą podsumowującą projekt z udziałem mieszkańców obu sołectw.
Projekt realizowany będzie w okresie od 1 września do 31 grudnia 2010 r.
Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 91 56 27 116

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Projekt jest współfinansowany przez:

Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Stowarzyszenie „Serce Dzieciom”,
Rady Sołeckie Karkowa i Kani,
Koło Łowieckie „Jeleń”,Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Dobrzany,
Adam Gumny „Pałac nad Jeziorem” P.H.U. w Chociwlu,
Przewozy Osobowe Autobusem „TADEX”,
Pracę wolontariuszy.

Koordynator projektu Ireneusz Płóciennik 

 

 

W sobotę 2 października 2010 r. w ramach tego projektu odbyły się warsztaty edukacyjno-przyrodnicze dla dzieci w wieku szkolnym z Karkowa i Kani oraz ich opiekunów.

Uczestnicy projektu wyruszyli z Karkowa o godz.1000 trasą projektowanej ścieżki edukacyjno-przyrodniczej nad rzeką Krąpiel w kierunku Chociwla i jeziora Starzyc, z którego ta rzeka wypływa. Przewodnikiem merytorycznym był pan Grzegorz Czarniak podleśniczy z Nadleśnictwa Dobrzany wspomagany przez panią Martę Jaroszek-Małecką nauczycielkę biologii ze szkoły w Kamiennym Moście wraz z 5 młodymi wolontariuszami z koła LOP oraz panią Beatę Radgowską nauczycielkę z Zespołu Szkół w Chociwlu. Podczas wędrówki szlakiem ścieżki, uczestnicy projektu, analizowali możliwości eksponowania ciekawych miejsc przyrodniczych na tym szlaku turystycznym w oparciu o doświadczenia zdobyte podczas wcześniejszego wyjazdu studyjnego do Wolińskiego Parku Narodowego. Uczyli się rozpoznawać gatunki drzew, grzybów oraz rodzajów poszycia leśnego. Dodatkowo z inspiracji obu nauczycielek dzieci zbierały różne dary lasu, które później posłużyły im do konkursowej zabawy na wykonanie „leśnych stworków” z zebranych żołędzi, kasztanów, liści, traw czy kory drzew.

Po ponad dwugodzinnej wędrówce, w piękny słoneczny, choć nieco wietrzny dzień, grupa przybyła do „Pałacu nad Jeziorem” w Chociwlu. Dzięki sponsorom państwu Alicji i Adamowi Gumnych w hotelowych ogrodach tarasowych pośród skalników i wielu okazów rzadkiej roślinności na nieco strudzonych wędrowców czekało płonące ognisko gotowe do rozpoczęcia wielkiego grillowania. Po sytym posiłku i krótkim odpoczynku rozpoczęły się różne konkursy z nagrodami, ufundowanymi przez lokalne podmioty gospodarcze ( sklepy: AGD W. Zauliczna, T. Szyszkowska, J. T. Bożek, S. K. Kowalewscy, jak i osoby prywatne B. Stefanowicz, J. Konicka, J. Kamińsk, M.D. Krysiak).

Dzięki obu paniom nauczycielkom, które wykazały prawdziwy profesjonalizm w pracy zarówno z dziećmi jak i dorosłymi uczestnikami projektu, piknikowa zabawa integracyjna ponad 60 osób trwała do późnego popołudnia. Sprawnym przygotowaniem organizacyjnym tej całodziennej imprezy zajmowała się asystentka projektu pani Joanna Budasz.

Obecnie trwa przygotowanie profesjonalnych tablic informacyjno-edukacyjnych, które w najbliższym czasie zostaną rozmieszczone na trasie ścieżki. W sobotę 13 listopada o godz. 1500 w Pałacu nad jeziorem w Chociwlu odbędzie się spotkanie podsumowujące działania i lokalna konferencja ekologiczna. Merytorycznym przygotowaniem tych zadań zajmuje się Leśniczy z Chociwla i jednocześnie prezes koła LOP pan Robert Kawa.

Zdecydowane poparcie całego przedsięwzięcia przez pana Kazimierza Pawłowskiego Nadleśniczego Nadleśnictwa Dobrzany bardzo ułatwia realizację zadań merytorycznych objętych projektem.

Koordynator projektu Ireneusz Płóciennik
07.01.2010 r.

Podsumowanie zrealizowanego projektu pt.

„Kultywowanie tradycji świątecznych kluczem do integracji międzypokoleniowej”

Projekt był współfinansowany przez:
Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenie „Serce Dzieciom” ze Stargardu Szczecińskiego w Programie „Działaj Lokalnie VI.”
Rady Sołeckie Karkowa i Kani.
Gminę Chociwel.
„Pałac nad Jeziorem” P.H.U. Adampol w Chociwlu.
Przewozy Osobowe Autobusem „TADEX” w Chociwlu.
Pracę wolontariuszy.

Wartość dotacji z Programu „Działaj Lokalnie VI" - 4.500,00 PLN

Koszty całkowite zrealizowanego budżetu projektu - 7.401,42 PLN
.

Celem projektu było zwiększenie współpracy mieszkańców sąsiadujących sołectw: Karkowa i Kani oraz pogłębienie integracji międzypokoleniowej. Przypomnienie i odtworzenie przez dorosłych a poznanie przez najmłodsze pokolenie własnego dziedzictwa kulturowego. Aktywne i twórcze poznanie tradycyjnych wyrobów związanych z polskimi świętami w oparciu o dawne i współczesne techniki rękodzielnicze.
Projekt obejmował 36 osobowy wyjazd integracyjny dzieci (w wieku szkolnym 7-13 lat) z Karkowa i Kani oraz ich opiekunów (dziadkowie lub rodzice) i wolontariuszy do Muzeum Kultury Ludowej w Osieku nad Notecią.Już w trakcie realizacji projektu do tej swoistej podróży śladami naszych przodków dołączyło Koło Gospodyń z Chociwla z ramienia, którego uczestniczyło 12 osób w tym 3 dzieci.To właśnie instruktorki z Koła Gospodyń w dalszej części projektu poprowadziły z dziećmi zajęcia warsztatowe obejmujące kultywowanie tradycji ludowych i naukę wyrobów rękodzielniczych.
W ramach pokazów etnograficznych, pod nadzorem przewodniczki z muzeum, dzieci własnoręcznie ubiły masło, które po zakończeniu zwiedzania wszyscy uczestnicy wycieczki zjedli na wspólnym pikniku. Dzień był ciepły i słoneczny idealny do zwiedzania Skansenu Kultury Ludowej, przejażdżek bryczką i plenerowej zabawy integracyjnej.
Dzięki dodatkowemu wsparciu sponsorów projektu pogłębiono lekcję historii i w drodze powrotnej zwiedzono Sanktuarium w Górce Klasztornej koło Łobżenicy. Uczestnicy wycieczki zapoznali się z bogatą historią tego miejsca sięgającą początków Państwa Polskiego.
Po tej swoistej powtórce z historii dla seniorów i poznaniu własnych korzeni przez najmłodsze pokolenie, w kolejnych działaniach projektu przeprowadzono trzy warsztaty tematyczne obejmujące naukę własnoręcznego wytwarzania różnych ozdób związanych z tradycją naszych świąt. Ze względu na duże zainteresowanie mieszkańców w warsztatach rękodzielniczych udział wzięła większa liczba dzieci niż przewidywał projekt. Ostatecznie w warsztatach tych udział wzięło 20 dzieci oraz wielu ich rodziców, którzy wspólnie z licznymi wolontariuszami, pod okiem trenerów, poznawali tajniki rękodzielnictwa.
W rezultacie tych działań dzieci wykonały Wieńce Adwentowe, Stroiki Bożonarodzeniowe oraz wiele ozdób choinkowych czy też Wielkanocnych.Większość tych rękodzieł przyozdobiła ich domy a zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą wszystkim uczestnikom projektu tworzyć podobne wyroby i rozwijać nabyte umiejętności we własnym zakresie. Projekt zakończył się spotkaniem integracyjnym ok. 60 osób w „Pałacu nad Jeziorem” w Chociwlu z udziałem uczestników projektu, władz lokalnych, mieszkańców, i zaproszonych gości.

Zwarzywszy na czas realizacji projektu, tj. w miesiącach jesienno zimowych, to życie kulturalne i towarzyskie mieszkańców obu miejscowości zostało znacznie wzbogacone w tym okresie.

Koordynator projektu
Ireneusz Płóciennik


 

Ostatnio realizowany projekt
 
Organizacja warsztatów
rękodzielniczych
z obszaru objętego LSR

Reklama
 
 
Jesteś 5931 odwiedzający w tym miesiącu naszą stronę. Zapraszamy ponownie.
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=