Wydarzenia 2009
31.12.2009 r.

We wtorek 29 grudnia 2009 r. w „Pałacu nad Jeziorem” w Chociwlu odbyło się uroczyste zakończenie projektu pt. „Kultywowanie tradycji świątecznych kluczem do integracji międzypokoleniowej”. Projekt zrealizowało Stowarzyszenie Forum Chociwelskie w ramach Programu Działaj Lokalnie VI Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju i Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenie „Serce Dzieciom” w Stargardzie Szczecińskim.

Ok. godziny 1000 autobus firmy TADEX przywiózł na spotkanie uczestników projektu z Karkowa i Kani. Na spotkanie integracyjne przybyła również Pani burmistrz Ewa Ludwińska oraz wielu zaproszonych gości.

Spotkanie otworzył Prezes Stowarzyszenia Ireneusz Płóciennik, który przedstawił uczestnikom genezę powstania projektu oraz jego cele. Przebieg realizacji projektu zaprezentowany został za pomocą komentarza do wyświetlanych zdjęć zebranych w tematyczne grupy przedstawiające poszczególne działania projektu oraz ich rezultaty.

Po tej prezentacji, w podziękowaniu za wkład w realizację projektu, wręczone zostały dyplomy dla sponsorów i wolontariuszy. Następnie wszystkie 20 dzieci, które uczestniczyły w tematycznych warsztatach projektu otrzymały dyplomy oraz upominki.

Dalsza części spotkania integracyjnego przebiegała w atmosferze towarzyskich rozmów przy kawie, napojach orzeźwiających i słodkich deserach.

Realizacja tego projektu pozwoliła na bliższe poznanie się i zwiększenie integracji mieszkańców Karkowa i Kani oraz umocnienie więzi międzypokoleniowej poprzez aktywny udział w działaniach projektowych mieszkańców w różnym wieku z obu sąsiadujących miejscowości. Zarówno dzieci jak i wiele dorosłych osób nabyło umiejętności własnoręcznego wykonywania okolicznościowych ozdób świątecznych.
( I.P.)

 

 


30.11.2009 r.

 

W sobotę 28 listopada 2009 r. w budynku szkolnym w Kani w godzinach od 9.00 do 14.00 w ramach projektu pt. „Kultywowanie tradycji świątecznych kluczem do integracji międzypokoleniowej”, odbyły się trzecie warsztaty dla dzieci z Karkowa i Kani w Gminie Chociwel. W warsztatach udział wzięło 17 dzieci w wieku (7-13 lat).
Tematem zajęć było wykonywanie stroików Bożonarodzeniowych oraz ozdób Wielkanocnych. Zajęcia poprowadziła po raz drugi pani Alicja Gumna z Koła Gospodyń w Chociwlu.
W sprawnym przeprowadzeniu zajęć warsztatowych skutecznie pomagały panie wolontariuszki: Agnieszka Piotrowska oraz Ewa Zych jak również Mateusz Budasz i Tomasz Stefanowicz.
Na tych warsztatach każde z dzieci pod kierunkiem trenera i okiem wolontariuszy wykonało własny stroik Bożonarodzeniowy oraz klika pięknych ozdób świątecznych na bazie wydmuszek z jajek. Wszystkie wykonywane ozdoby uczestnicy warsztatów zabrali ze sobą aby udekorować nimi własne domy w czasie nadchodzących świąt.

( I.P.)

 

 

 

 
 

 

 

 

 


15.11.2009 r.


Stowarzyszenie Forum Chociwelskie kontynuuje realizację projektu pt. „Kultywowanie tradycji świątecznych kluczem do integracji międzypokoleniowej”, w ramach Programu Działaj Lokalnie VI Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju i Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenie „Serce Dzieciom” w Stargardzie Szczecińskim.

Zainteresowanie i udział mieszkańców w projekcie jest znacznie większy niż oczekiwano. Zarówno dorośli jak i dzieci byli bardzo zadowoleni z wyjazdu studyjnego do Skansenu Kultury Ludowej w Osieku nad Notecią jak też dodatkowej lekcji historii podczas wizyty na Górce Klasztornej w Łobżenicy.

W warsztatach rękodzielniczych chciała wziąć udział większa liczba dzieci niż przewidywał projekt. Budżet projektu zakładał odpłatne ogłoszenia i artykuły prasowe a także usługi bankowe, jednak w trakcie ich realizacji nie poniesiono planowanych kosztów. Wygospodarowane środki zostały przesunięte do innych pozycji budżetowych co pozwoliło na zwiększenie z 16 do 18 dzieci uczestniczących w warsztatach. Dla sprawnego przeprowadzenia wszystkich warsztatów z tak liczną grupą dzieci włączono dodatkowych trzech wolontariuszy jako asystentów trenera i opiekuna grupy.

W ramach tego projektu w sobotę 14 listopada 09 r. w godz. 9-14, w budynku szkoły w Kani odbyły się drugie warsztaty dla dzieci z Karkowa i Kani w Gminie Chociwel. W warsztatach udział wzięło 18 dzieci w wieku (7-13 lat). Tematem zajęć było ręczne wykonywanie ozdób choinkowych. Zajęcia prowadziła pani Krystyna Kurczaba z Koła Gospodyń w Chociwlu, która posiada bogate doświadczenie w tworzeniu wyrobów rękodzielniczych. W sprawnym przeprowadzeniu zajęć warsztatowych skutecznie pomagały panie wolontariuszki: Katarzyna Pawłowska, Agnieszka Piotrowska i Marta Kapanajko. W zajęciach uczestniczyli również rodzice młodszych uczestników warsztatów.

Dzieci bardzo chętnie i aktywnie uczestniczą we wszystkich zajęciach warsztatowych i są bardzo dumne ze swoich prac wykonanych według instrukcji trenera i pod okiem wolontariuszy. W trakcie warsztatów jest wiele zabawy i radości jak również nabywanie praktycznej wiedzy i umiejętności w tworzeniu wyrobów rękodzielniczych stanowiących ozdoby i symbole naszych świąt.

W trakcie warsztatów dzieci otrzymują napoje, obiad, a także coś na deser.

Dzieci zamieszkałe w Karkowie na zajęcia warsztatowe do Kani doważone są przez wolontariuszy. Na II warsztaty, 10 dzieci przewiózł własnym samochodem Pan Henryk Dąbrowski z Chociwla.
( I.P.)

 

  25.10.2009 r.


W sobotę 24 października w godz. 9-14, w ramach projektu pt. „Kultywowanie tradycji świątecznych kluczem do integracji międzypokoleniowej” odbyły się warsztaty dla dzieci z miejscowości Karkowo i Kania w Gminie Chociwel. W warsztatach udział wzięło 18 dzieci w wieku (7-13 lat). Tematem zajęć było wykonywanie wieńców adwentowych. Zajęcia prowadziła pani Alicja Gumna z Koła Gospodyń w Chociwlu, która posiada bogate doświadczenie nauczycielskie w pracy z młodzieżą. W sprawnym przeprowadzeniu zajęć warsztatowych skutecznie pomagały panie wolontariuszki: Ewa Zych, Agnieszka Piotrowska i Marta Kapanajko.

Pod kierunkiem Trenera i pomocy wolontariuszy każde dziecko uczestniczące w warsztatach wykonało własnoręcznie wieniec, który zabrało ze sobą do domu. Na tych zajęciach w ramach pokazu wykonano również dwa wieńce, które zostaną złożone w lapidarium starej części cmentarza w Karkowie.

Dowóz dzieci z Karkowa na zajęcia do Kani zrealizowali wolontariusze własnymi samochodami: Adam Gumny, Mirosław Nieżałowski, Ireneusz Płóciennik, Ewa Zych.

Opiekunem grupy z ramienia projektu była pani Joanna Budasz a koordynatorem Ireneusz Płóciennik.

Projekt jest współfinansowany przez:

Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenie „Serce Dzieciom” ze Stargardu Szcz. w Programie „Działaj Lokalnie VI.”

Rady Sołeckie Karkowa i Kani.

Gminę Chociwel.

"Pałac nad Jeziorem" P.H.U. Adampol w Chociwlu.

Przewozy Osobowe Autobusem „TADEX” w Chociwlu.

 

Pracę wolontariuszy.


( I.P.)

 

 

 

 
 

 

 


29.09.2009 r.

Od 1 września 2009 r. Stowarzyszenie Forum Chociwelskie realizuje projekt pt. „Kultywowanie tradycji świątecznych kluczem do integracji międzypokoleniowej”. Realizacja tego projektu została dofinansowana ze środków Programu „Działaj Lokalnie VI” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenie ,,Serce Dzieciom” - LOG w Stargardzie Szczecińskim, jak również Rady Sołeckie Karkowa i Kani, Gminę Chociwel, Przedsiębiorstwo P.H.U. Adampol „Pałac nad Jeziorem” w Chociwlu, Przewozy Osobowe Autobusem „TADEX” z Chociwla, pracę wolontariuszy.

W sobotę 26 września 2009 r. w ramach tego projektu odbył się wyjazd integracyjny mieszkańców Karkowa i Kani do Muzeum Kultury Ludowej w Osieku N. Notecią.

W tej swoistej podróży śladami naszych przodków uczestniczyło 16 dzieci (w wieku 7–13 lat) i 16 opiekunów ( ich babcie, dziadkowie lub rodzice) oraz 3 wolontariuszy i koordynator projektu Ireneusz Płóciennik. Do integracji międzypokoleniowej dołączyło również Koło Gospodyń z Chociwla z ramienia, którego uczestniczyło 12 osób w tym troje dzieci.

To właśnie instruktorki z Koła Gospodyń w dalszej części projektu poprowadzą z dziećmi zajęcia warsztatowe obejmujące kultywowanie tradycji ludowych i naukę wyrobów rękodzielniczych.

Bardzo komfortowy autobus prowadził pan Tadeusz Bożek, który skutecznie zachęcił wszystkich uczestników do wspólnego śpiewania i zabawy. Dobre samopoczucie i wesoły nastrój towarzyszył wszystkim przez cały czas wspólnej podróży i ciekawego zwiedzania.

 

W ramach pokazów etnograficznych pod nadzorem przewodniczki z muzeum, dzieci własnoręcznie ubiły masło, które po zakończeniu zwiedzania wszyscy uczestnicy wycieczki jedli na wspólnym pikniku. Dzień był ciepły i słoneczny idealny do zwiedzania Skansenu Kultury Ludowej, przejażdżek bryczką i plenerowej zabawy integracyjnej.

Kontynuując lekcję historii, w drodze powrotnej odwiedziliśmy Sanktuarium w Górce Klasztornej koło Łobżenicy. Uczestnicy wycieczki zapoznali się z bogatą historią tego miejsca sięgającą początków Państwa Polskiego.

( I.P.)


21.08.2009 r.

Stowarzyszenie Forum Chociwelskie przygotowało projekt pt.
„Kultywowanie tradycji świątecznych kluczem do integracji międzypokoleniowej."
Projekt skierowany jest do dzieci w wieku szkolnym (do 13 lat) i ich opiekunów a także do wszystkich mieszkańców Karkowa i Kani chcących obejrzeć wystawę dziecięcych prac konkursowych.
Projekt obejmuje wyjazd integracyjny dzieci i ich opiekunów do skansenu - muzeum wsi, udział 16 młodych ludzi w warsztatach rękodzielniczych związanych z tworzeniem ozdób - symboli Naszych Świąt, oraz konkurs i wystawę prac warsztatowych połączoną ze spotkaniem integracyjnym mieszkańców obu miejscowości.

Projekt będzie realizowany w okresie od 1wrzesinia 2009 r. do 31 stycznia 2010 r.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Projekt jest współfinansowany przez:

Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenie „Serce Dzieciom" ze Stargardu Szcz. w Programie „Działaj Lokalnie VI."

Rady Sołeckie Karkowa i Kani.

Gminę Chociwel.

"Pałac nad Jeziorem" P.H.U. Adampol w Chociwlu.

Przewozy Osobowe Autobusem „TADEX" w Chociwlu.

 

Pracę wolontariuszy.


 

Całkowita wartość budżetu projektu - 6.478,00 PLN.

Wartość dotacji z Programu „Działaj Lokalnie VI" - 4.500,00 PLN.

Koordnator projektu
Ireneusz Płóciennik


Ostatnio realizowany projekt
 
Organizacja warsztatów
rękodzielniczych
z obszaru objętego LSR

Reklama
 
 
Jesteś 5931 odwiedzający w tym miesiącu naszą stronę. Zapraszamy ponownie.
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=