Wydarzenia 2011

                  
                         Szlakiem źródeł Okry i Krąpieli25.11.2011

Nowy szlak rowerowy w gminie Chociwel.
 Stowarzyszenie Forum Chociwelskie wspólnie z Kołem Ligi Ochrony Przyrody Zespołu Szkół w Kamiennym Moście realizuje projekt pn. Szlakiem źródeł Okry i Krąpieli.  Projekt jest  dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, i realizowany przy wsparciu: P.H.U. Adampol „Pałac nad Jeziorem” w Chociwlu, Kół Łowieckich „Jeleń” i „TROP”, Nadleśnictwa Dobrzany, pracę wolontariuszy.
Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności turystycznej Gminy Chociwel oraz szerzenie wśród lokalnej społeczności, szczególnie wśród młodzieży, krajoznawstwa i turystyki aktywnej, jak również ekologii i poszanowania przyrody.
W kolejnych etapach projektu udział wzięło ponad 70 mieszkańców gminy w różnym wieku.W sierpniu br. odbył się wyjazd studyjny do Wolińskiego Parku Narodowego. Wycieczka ta pozwoliła uczestnikom projektu pogłębić wiedzę na temat turystyki oraz poznać sposoby i zasady oznakowania i eksponowania ciekawych miejsc i okazów przyrody.
We wrześniu i październiku odbyły się dwa rajdy Nordic Walkingu prowadzone przez fizjoterapeutkę panią Annę Tomczyk. Uczestnicy rajdów otrzymali kijki Nordic Walking, plecaki, podkoszulki z logo projektu, długopisy i notatniki. Trasy rajdów przebiegały wytyczoną ścieżką krajobrazowo-przyrodniczą pn. Szlakiem źródeł Okry i Krąpieli i były połączone z plenerowymi warsztatami przyrodniczo-ekologicznymi, które poprowadził prezes Koła Ligi Ochrony Przyrody pan Robert Kawa.
W ramach tych warsztatów przeprowadzono trzy konkursy: wykonania Leśnych Stworków z darów lasu zebranych podczas rajdów, opracowania tablic edukacyjno-przyrodniczych, oraz wykonania plakatu promującego szlak rowerowy trasą ścieżki krajobrazowo-przyrodniczej.
Szlak rowerowy został wytyczony wspólnie z Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym O/Szczecin. PTTK wykonało profesjonalne oznakowania w terenie 16 km szlaku rowerowego i opracowało dokumentację powykonawczą na podstawie, której szlak ten został wpisany do Krajowego Rejestru Szlaków Rowerowych. Na trasie szlaku umieszczonych jest 26 tablic edukacyjno-przyrodniczych wskazujących najciekawsze okazy lokalnej przyrody. Montaż wszystkich tablic wykonali wolontariusze. Większość trasy przebiega przez wyjątkowo urozmaicone tereny Lasów Państwowych i Obszarów Natura 2000.
Projekt uzyskał wsparcie Nadleśnictwa Dobrzany a zaangażowanie i współpraca Nadleśniczego pana Kazimierza Pawłowskiego znacznie ułatwiły wykonanie infrastruktury w terenie jak i realizację wielu działań projektowych.
W ramach projektu wydany został przewodnik po szlaku w formie folderu z opisem trasy, zdjęciami przyrody i lokalnej architektury zabytkowej, oraz mapą szlaku rowerowego. Ten 16 km szlak przecina wiele widocznych na mapie dróg polnych i leśnych, które są przejezdne i łączą się z drogami gminnymi i powiatowymi. Układ tych dróg pozwala każdemu zwiedzającemu zaplanować wycieczkę pieszą lub rowerową po trasie o dowolnej długości.
Na zakończenie głównych działań projektowych w sobotę 19 listopada w Hotelu Pałac nad Jeziorem w Chociwlu odbyła się konferencja turystyczno-przyrodnicza z udziałem, mieszkańców gminy i zaproszonych gości. W trakcie konferencji przedstawiono multimedialną prezentację podsumowującą realizację dotychczasowych działań projektowych, oraz wykład na temat Obszarów Natura 2000, ekologii i poszanowania przyrody, który przedstawił pan Robert Kawa, a także wykład na temat turystyki i rekreacji ruchowej oraz zdrowego trybu życia zaprezentowany przez panią Annę Tomczyk. W dalszej części wiceprzewodnicząca komisji konkursowych – pani Małgorzata Krysiak – przedstawiła wyniki trzech konkursów projektu. Główną nagrodę – rower – w konkursie na plakat promujący szlak rowerowy, otrzymał Artur Śliwiński z Karkowa. W konkursie na tablicę edukacyjno-przyrodniczą zwyciężył Krzysztof Kliciński z Chociwla i otrzymał aparat fotograficzny. W konkursie na wykonanie Leśnych Stworków zwyciężył Kamil Piotrowski z Kani i otrzymał śpiwór turystyczny. Pozostałe miejsca w konkursach nagrodzone zostały licznikami rowerowymi i latarkami ledowymi. Wszyscy uczestnicy konkursów wyróżnieni zostali Dyplomami. Również Dyplomami uhonorowani zostali wolontariusze i sponsorzy projektu. Konferencja zakończyła się poczęstunkiem i towarzyskim spotkaniem integracyjnym mieszkańców.
Realizacja tego projektu pozwoliła uczestnikom na poznanie przyrody i kultury najbliższej okolicy, wskazała nowe możliwości wspólnego aktywnego spędzania czasu, oraz rozwijania zainteresowań związanych z turystyką i ochroną zasobów przyrody.Oddanie do użytku szlaku rowerowego oraz wydanie przewodnika o nowej trasie, przyczyni się do zwiększenia atrakcyjność turystycznej regionu. 

Koordynator projektu: Ireneusz Płóciennik


08.10.2011


Rajd II.10.09.2011r.

Rajd I.01.09.2011

Od 1 lipca 2011 r. Stowarzyszenie Forum Chociwelskie wspólnie z Kołem Ligi Ochrony Przyrody Zespołu Szkół w Kamiennym Moście realizuje projekt pn. Szlakiem źródeł Okry i Krąpieli.  Projekt jest  dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, i realizowany przy wsparciu: P.H.U. Adampol „Pałac nad Jeziorem” w Chociwlu, Kół Łowieckich „Jeleń” i „TROP”, Nadleśnictwo Dobrzany, pracę wolontariuszy.
 
W sobotę 20 sierpnia 2011 r. w ramach tego projektu odbył się wyjazd studyjny do Wolińskiego Parku Narodowego. W tej swoistej podróży poznawczo – integracyjnej uczestniczyło 50 osób z gminy Chociwel w tym 22 dzieci wraz z opiekunami oraz 6 wolontariuszy z Koła LOP.To właśnie instruktorzy z Koła Ligi Ochrony Przyrody w dalszej części projektu poprowadzą z uczestnikami działań zajęcia warsztatowe obejmujące praktyczne poznanie walorów przyrodniczych wytyczanej ścieżki rowerowej pn. Szlakiem źródeł Okry i Krąpieli na trasie Chociwel – Karkowo – Kania – Mokrzyca – Chociwelek - Chociwel dł. ok 10 km. Uczestnicy projektu wezmą również udział w szkoleniu z Nordic Walkingu oraz rekreacji ruchowej.
Uczestnicy wyjazdu studyjnego zwiedzili stadninę żubrów oraz wybrane szlaki turystyczne WPN jak np.: punkt widowiskowy GOSAŃ położony na najwyższym w Polsce klifie morskim ( 95m n.p.m.).  Poznali historię powstania parku oraz zasady oznakowania szlaków turystycznych jak również sposoby eksponowania ciekawych okazów przyrody.  Następnie odwiedzili Muzeum Przyrodnicze w Międzyzdrojach. Przewodnikiem merytorycznym był pan Robert Kawa (prezes kola LOP), którego sprawnie wspomagało 5 wolontariuszy. Dzień był ciepły i słoneczny idealny do zwiedzania jak również integracyjnego spędzenia czasu wolnego na Międzyzdrojskim molo i bałtyckiej plaży. Komfortowy autobus prowadził pan Tadeusz Bożek, który skutecznie zachęcił wszystkich uczestników do wspólnego śpiewania i zabawy. Dobre samopoczucie i wesoły nastrój towarzyszył wszystkim przez cały czas podróży oraz  zwiedzania.
Nad całością wycieczki czuwał koordynator projektu Ireneusz Płóciennik wraz z kierownikiem działań projektowych panią Joanną Budasz.

(I.P).

20.07.2011 r.


 

OGŁOSZENIE

Stowarzyszenie Forum Chociwelskie wspólnie z Kołem Ligi Ochrony Przyrody zaprasza mieszkańców  gminy Chociwel do uczestnictwa w projekcie pn. „Szlakiem źródeł Okry i Krąpieli”. Projekt  skierowany jest do młodzieży w wieku szkolnym oraz ich opiekunów a także wszystkich mieszkańców chcących bliżej poznać ciekawe okazy lokalnej fauny i flory oraz zasady świadomego korzystania z otaczającej nas przyrody. 

Projekt obejmuje:
  • wyjazd integracyjno - studyjny do Wolińskiego Parku Narodowego;
  • wytyczenie i oznakowanie ścieżki pieszo-rowerowej na trasie: Chociwel -  Karkowo - Mokrzyca – Chociwelek - Chociwel;
  • zajęcia w terenie: instruktaż Nordic Walkingu i rekreacji ruchowej, warsztaty ekologiczno – przyrodnicze;
  • spotkania integracyjne przy grillu;
  • konkursy z nagrodami dla uczestników;
  • konferencję ekologiczno – przyrodniczą.
 Projekt realizowany jest w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2011 r

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.
 
Projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich,
przy wsparciu:
 

W
olontariuszy z LOP,
Adam Gumny „Pałac nad Jeziorem” P.H.U.  w Chociwlu,
Koła Łowieckiego „Jeleń”,
Lasów Państwowych - Nadleśnictwo Dobrzany,
Pracę wolontariuszy.

 
Koordynator projektu  Ireneusz Płóciennik

Ostatnio realizowany projekt
 
Organizacja warsztatów
rękodzielniczych
z obszaru objętego LSR

Reklama
 
 
Jesteś 5931 odwiedzający w tym miesiącu naszą stronę. Zapraszamy ponownie.
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=