Ankieta 2012
Badania jakości życia w Gminie Chociwel  

(WYNIKI   -->
pobierz tutaj!!!)

                 
W dniach 13 – 20 kwietnia br. wolontariusze ze Stowarzyszenie Forum Chociwelskie doręczają ankietę skierowaną do losowo wybranych gospodarstw domowych we wszystkich sołectwach i osiedlach miejskich  na terenie gminy Chociwel.
Domownicy, objętych badaniem gospodarstw domowych, proszeni są aby sami anonimowo wypełniali dostarczoną im ankietę, a następnie oddali  tym samym wolontariuszom, od  których ją otrzymali.
Ankieterzy – wolontariusze, przekażą wszystkie zebrane ankiety do zespołu odpowiedzialnego za przygotowanie, przeprowadzenie i opracowanie wyników badań. 
Poniżej zamieszczamy list i wzór ankiety, która trafi do losowo wybranych gospodarstw domowych z terenu naszej gminy.
 
Badania

warunków życia i jakości usług publicznych

w gminie Chociwel
 
Ankieta skierowana do gospodarstw domowych.


  Szanowni Państwo!

Zakres spraw, którymi może i powinna zajmować się gmina, regulują przepisy prawa. Wśród nich najważniejsza jest dbałość o poprawianie warunków życia w gminie, w tym o doskonalenie jakości oferowanych mieszkańcom usług.

Ankieta, którą do Państwa kierujemy, umożliwi  poznanie poglądów i opinii mieszkańców naszej gminy. Wierzymy, że uzyskana w ten sposób wiedza pomoże nam w określeniu potrzeb na rzecz podniesienia jakości życia mieszkańców i rozwoju naszej społeczności!

Udział w badaniu jest dobrowolny.
Mogą Państwo odmówić udzielenia niektórych odpowiedzi. W takim wypadku prosimy po prostu pominąć pytania, na które, z jakichś powodów, nie chcą Państwo odpowiedzieć.

Ankietę powinni wspólnie wypełnić członkowie Państwa gospodarstwa domowego – bardzo proszę o przedyskutowanie odpowiedzi i za każdym razem wskazanie tej, która jest najbliższa panującym w Państwa domu poglądom.

Bardzo nam zależy, aby wróciła do nas jak największa liczba rozdanych ankiet. Tylko wtedy bowiem będziemy mogli uznać nasze badanie za w pełni wartościowe, spełniające wymogi poprawnych badań społecznych. Badania przygotowano metodą losowo-proporcjonalną do liczby gospodarstw domowych we wszystkich sołectwach i osiedlach miejskich gminy Chociwel.

Ankieta jest całkowicie anonimowa
– Państwa odpowiedzi na pytania objęte są tajemnicą. Wszelkie zebrane informacje będą wykorzystywane wyłącznie do sporządzenia zbiorczych zestawień. W żaden sposób wypełniona przez Państwa ankieta nie będzie publicznie udostępniana.  Po wypełnieniu ankiety prosimy o oddanie jej osobie, która ją Państwu wręczyła. Za pośrednictwem tej osoby ankieta trafi do zespołu odpowiedzialnego za opracowanie wyników. Członkowie tego zespołu zobowiązani są do zachowania tajemnicy służbowej związanej z realizacją badań.
 

Z góry bardzo Państwu dziękuję za czas i wysiłek poświęcony na wypełnienie ankiety. Wierzę, że pytania ankiety okażą się dla Państwa interesujące. Wyniki badania będą publicznie dostępne i zostaną opublikowane w Biuletynie Informacyjnym Stowarzyszenia

 Z wyrazami szacunku
Prezes Zarządu
inż. Ireneusz PłóciennikAnkieta do pobrania w formacie PDF
Ostatnio realizowany projekt
 
Organizacja warsztatów
rękodzielniczych
z obszaru objętego LSR

Reklama
 
 
Jesteś 5931 odwiedzający w tym miesiącu naszą stronę. Zapraszamy ponownie.
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=